Stupne posadnutia človeka diablom

0 Comments
4.1
(8)

Každý deň čelíme pokušeniu vo forme myšlienok o najlákavejších veciach, ktoré sú pre nás príťažlivé, no nie sú v súlade s Bohom. Ak týmto myšlienkam podliehaš a nakoniec zhrešíš, časom sa vystavuješ riziku pôsobenia zla v tvojom živote. Detailnejšie som to rozpísal nižšie, taktiež ti priblížim stupne posadnutia človeka diablom a zlými duchmi.

 

HRIECHY PROTI DUCHU SVäTÉMU

 

Ako diabol útočí na človeka?

“Diabol môže štekať, ale nemôže nás pohrýzť, ak sa z vlastnej vôle nepriblížime k nemu.” Sv. Augustín

Spôsobov, akými sa môže človek dostať do dosahu diabla, je mnoho. Je jasné, že diabol je veľký taktik a dobre vie, na akom mieste má človeka zasiahnuť, kde je jeho slabina a ako ho zničiť. Je na nás, či skrze naše slabiny necháme diabla pokúšať nás a nakoniec podľahnúť hriechu alebo tieto slabiny predložíme Bohu, aby nás v čase pokušenia posilnil. Musíš sa rozhodnúť, či počúvaš hlas Boží alebo ten diablov.

Podľa názorov viacerých známych exorcistov (E. Vella, G. Amorth či R. Salvucci), ktoré sa od seba v niektorých bodoch trochu líšia, môžeme rozdeliť diablove útoky podľa ich intenzity na 4 stupne posadnutia

1. Pokušenie

Jeden z najvýznamnejších mníšskych spisovateľov východu Evagrius (+399) poukazuje na dve základné techniky, ktorými démon bojuje proti človeku:

  1. boj prostredníctvom vecí a situácií vonkajšieho sveta
  2. boj prostredníctvom myšlienok a neskutočných obrazov

Evagrius poukazuje na to, že je omnoho ťažšie bojovať proti myšlienkam ako proti veciam, lebo rozum je ľahko pohyblivý a pri hriešnych myšlienkach ťažko ovládateľný. Avšak Boh nám dal slobodnú vôľu, preto závisí od nás, čo si vyberieme.

Aj prepodobný Siluan Atosský zastáva nepriamo tento názor, keď hovorí: „ Pád je v myšlienke “, čo znamená, že ak človek príjme hriešne myšlienky, pomaly sa blíži k svojmu pádu, ktorým je hriech, čo znamená odlúčenie od Boha.

 

VERÍM V BOHA

 

Nemôžeme však ostať len pri tvrdení, že diabol pokúša človeka, lebo aj pokušenie má svoju druhú stránku, teda, že človeka pokúša aj vlastná žiadostivosť, povaha, temperament, prostredie, vzdelanie, priatelia, rozličné situácie.

„Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza.”             sv. apoštol Jakub

Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a keď je hriech dokonaný, splodí smrť” (Jak 1, 14)

Aj keď v niektorých prípadoch diabol nie je priamym tvorcom pokušenia, využije každé pokušenie, aby nás dostal pod svoj vplyv. Nie je ľahké zistiť, či pokušenie pochádza od diabla, alebo z nás samých. No nie je dôležité poznať pôvod pokušenia, ak s ním nezačneme spolupracovať.

Môžeme teda povedať, že každé pokušenie sa začína myšlienkou a ak ju človek prijíma, pokušenie narastá prechádza z myšlienok do konkrétnych skutkov. Sú rôzne pokušenia, napríklad proti láske, túžba po moci, rozptýlenie, nechuť do modlitby a pod.

Ich cieľom je odlákať nás od dobra a priviesť ku zlu. Ako však môžeme vidieť na živote spravodlivého Jóba, Pán dopúšťa pokušenia na človeka – či už pochádzajú od diabla, alebo si ich človek spôsobuje sám – lebo pomocou nich sa môžu stať kresťania silnými.

Záleží však na tom, ako sa k nim postavia. Človek má na výber. Oprie sa o Pánovho ducha, alebo sa nechá zlákať volaním diabla.

Ak chce žiť plnohodnotný a slobodný život, musí sa dať do rúk Ježiša a prosiť ho o silu odolať pokušeniu, lebo Ježiš sám dobre vie, čo znamená byť pokúšaný, keďže aj sám bol diablom pokúšaný na púšti.

2. Útlak – sužovanie diablom

Diablove útoky sú veľmi rafinované a omnoho ťažším druhom týchto útokov, s ktorými sa človek môže stretnúť, je práve akýsi útlak, či isté sužovanie diablom.

Zlý sa snaží čo najviac znepríjemniť život a používa na to rôzne prostriedky. Známy exorcista, páter E. Vella tento druh útokov označuje ako infestácia (značí : Zamorenie, čo znamená: skrze hriech, cez zlých ľudí a zlú spoločnosť. Kde človek môže byť náchylný na zlo. Ale človek viery a morálnych zásad sa vyhýba všetkému, čo sa nepáči Bohu a na takéto zamorené miesta spravidla chodiť nebude !).

 

AKO SA ZBAVIŤ PREKLIATIA

 

3. Zviazanosť – obsesia

Diablovo pokúšanie sa prejavuje aj formou zviazanosti (obsesiou). Kým pri útlaku, či sužovaní pôsobí Zlý na človeka akoby zvonku, pri zviazanosti útočí naňho predovšetkým zvnútra. Obsesia znamená nutkavú, až chorobne sa vnucujúcu predstavu.

Takto postihnutý jedinec je náchylný na konkrétny druh hriechu, do ktorého veľmi ľahko upadá. Aj keď sa snaží žiť dobrým kresťanským životom, nad týmto hriechom, alebo oblasťou svojho života akoby ani nemal moc. Diabol odhalil jeho slabé miesto a on mu hriechom dovolil zmocniť sa ho.

Takto Zlý zameral celé svoje úsilie na túto slabosť človeka, skrze ktorú ho spútava, ničí a zotročuje. Takýmto miestom môže byť sexualita, žiarlivosť, závisť, pýcha, hnev, náklonnosť k alkoholizmu, či napríklad ku gemblérstvu a pod.

Niektorí exorcisti, ako napr. R. Salvucci, nazývajú tento stav obsesie aj stavom „diabolského ovládania človeka”. Je v ňom zasiahnutá predovšetkým myseľ a fantázia, čo sa prejavuje aj v jeho negatívnom správaní. Trpiaci človek má až patologické myšlienky, ktorých sa nemôže zbaviť, a tie v ňom spôsobujú úzkostlivé stavy, náhle prejavy násilia a agresie bez oprávnenej príčiny, zmätenosť, ba dokonca môžu viesť až ku samovražde.

Každý z nás má takéto miesto, či oblasť, ktorá je veľmi náchylná na hriech a zväzuje človeka. Je dobré, ak človek takéto svoje slabé miesta pozná a dáva ich Bohu, aby ich on posilňoval, lebo ak s nimi nezačne pracovať Boh, vezme si ich diabol a zneužije. V tomto probléme pomáhajú postihnutému človeku sviatosti, ich časté a úprimné prijímanie, pri ktorom sa človek môže aj sám zriekať tých oblastí svojho života, ktoré ho zotročujú (najmä pri prijatí svätého prijímania ).

4. Posadnutosť

Posadnutosť je pravdepodobne najvyšším viditeľným prejavom satanovej moci nad človekom. Intenzitou sa radí medzi najhoršie stupne posadnutia. O posadnutosti hovoríme vtedy, keď sa diabol snaží ovládnuť celého človeka. Diabol tak môže ovládnuť telo, myseľ, slobodnú vôľu jedinca a jeho city, nie však dušu. 

Keďže Zlý niekedy preberá kontrolu nad intelektom človeka a jeho vôľou, nemožno vtedy postihnutú osobu považovať za priamo morálne zodpovednú za svoje konanie, aj keď jej činy sú morálne zlé.

Táto skutočnosť požaduje od exorcistu neobyčajné nasadenie. Je samozrejmé, že nie všetci ľudia, ktorí si o sebe myslia, že sú posadnutí, alebo o ktorých si to myslia druhí, nimi aj skutočne sú.

Toto boli 4 stupne posadnutia človeka diablom (zlými duchmi). Ako sa teda brániť týmto formám posadnutia ?

Prístupové cesty diabla štartujú stupne posadnutia

Z toho je pochopiteľné, že diabla najviac zaujíma aby človeka zviedol na ťažký hriech a aby ostal v ňom. Ďalej sa na človeku prejavujú jednotlivé stupne posadnutia. Najpodstatnejšie je v štádiu pokušenia identifikovať našu slabinu, ktorú diabol pokúša a definitívne ju odstrániť. Táto slabina sa pre mňa musí stať neatraktívna a nepríťažlivá. Potom ma ňou už diabol nikdy pokúšať nebude, pretože vie, že už nepochodí.

 

PS: Ak ti tento článok pomohol, ohodnoť ho prosím dole. Zároveň môžeš nechať svoj mail a neprídeš o žiaden nový článok. 🙂

Zadaj svoj mail, aby si nezmeškal ani jeden článok a k tomu ti pošlem aj 3 kroky ako byť na ceste k Bohu.

Vaše súkromie beriem vážne. Viac si o tom môžete prečítať na stránke Ochrana osobných údajov.

Pomohol ti tento článok ?

Ohodnoť ho teraz! 🙂

Priemerné hodnotenie: 4.1 / 5. Počet hodnotiacich: 8

Categories:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *