Sedem sviatostí

0 Comments

Sedem sviatostí je dar od Ježiša Krista. Pravoslávne veriaci to nazývajú ako 7 svätých tajin. Ide o to isté ako u Rimokatolíkov. Avšak proces vykonávania týchto jednotlivých sviatostí môže byť rozdielny.

Rozdelím všetkých sedem sviatostí do blokov a popíšem bližšie o čom sú, aby si porozumel a bol na ceste k Bohu aj ty. Poďme na to.

Sedem sviatostí

  1. Krst
  2. Birmovanie (myropomazanie)
  3. Eucharistia (sv.prijímanie)
  4. Sviatosť zmierenia (pokánia, spoveď)
  5. Pomazanie chorých (pomazanie olejom)
  6. Sviatosť kňazstva (posvätná vysviacka, sviatosť posvätného stavu)
  7. Sviatosť manželstva

STUPNE POSADNUTIA ČLOVEKA DIABLOM

1. Krst

Krstom sa začína cesta kresťana. Zbavuješ sa tým dedičného hriechu. Krst je neopakovateľný, teda uskutočňuje sa iba raz v živote a na stálo. Z toho je jasné, že pokrstený môže byť len doposiaľ nepokrstený človek. Zvyčajne sa krstia novorodenci, ale nie je to podmienka. Pokrstiť sa môže aj dospelý človek, ktorý musí absolvovať prípravu na krst.

Kňaz krstí liatím vody na hlavu a hovorí: (meno krsteného) Ja ťa krstím v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého; číta sa Sväté Písmo, modlí sa exorcizmus, maže sa olejom. Pokrstený tak patrí Kristovi, je mu udelená milosť, je zbavený dedičného hriechu a je domovom Ducha Svätého, teda je Božím dieťaťom a súčasťou cirkvi.

2. Birmovanie (myropomazanie)

Niektoré náboženstvá vykonávajú birmovanie bezprostredne po krste, iné až po dosiahnutí určitého veku.

Podmienkou v oboch prípadoch je, aby birmovanec už bol pokrstený a vyspovedaný (aby bol v stave bez hriechu), vo vyššom veku sa vyžaduje aj príprava. Birmovanie nie je nutné ku spáse, no jeho odmietnutie je hriechom.

AKO SA ZBAVIŤ PREKLIATIA

3. Eucharistia (sv.prijímanie)

Eucharistiu nazývame aj Sviatosť oltárna alebo Sväté prijímanie. Je to Ježiš Kristus ako telo=chlieb a krv=víno. Premena chleba na telo a vína na krv Ježiša Krista prebieha konsekráciou. Premenenie spôsobuje Duch Svätý. U Rimokatolíkov prijíma krv (víno) iba kňaz. Grekokatolíci a Pravoslávni prijímajú aj telo aj krv.

Podľa môjho názoru sa netreba držať konkretného počtu prijímania za rok. Jednoducho sa choď vyspovedať čo najčastejšie a potom príjmi Ježiša Krista. Nečakaj kým sa utopíš v hriechu. Boh ti dal vôľu na to, aby si sa rozhodol a išiel.

4. Sviatosť zmierenia (pokánia, sv. spoveď)

Svätá spoveď je forma pokánia. Pokánie je oľutovanie všetkých hriechov, ktoré si napáchal. Zamlčať ich pred kňazom je zbytočné, pretože Boh vidí všetko…

Presne o tom je pokánie, že vyslovíš aj hriechy, za ktoré sa hanbíš. V podstate sa tak cez poníženie zbavuješ pýchy a prosíš Boha o milosť a odpustenie, že si ho zradil. Následne je potrebné vykonať niečo na oplátku, napr. pomodliť sa alebo ísť za niekým, komu si ublížil a ospravedlniť sa mu, odpustiť tým, ktorí ti ublížili…

RANNÁ MODLITBA

5. Pomazanie chorých (pomazanie olejom)

Biskup alebo kňaz počas vyslovenia modlitby pomazáva chorého posväteným olejom na rukách a na čele. Pomazáva sa veriaci, ktorý je v život ohrozujúcom stave, po zoslabnutí v starobe alebo v smrteľnej chorobe. Nie je to však podmienkou.

6. Sviatosť kňazstva (posvätná vysviacka, sviatosť posvätného stavu)

Sviatosť kňazstva vykonáva biskup. Vysvätením sa udeľuje dar Ducha Svätého. Biskup ju udeľuje vkladaním rúk a modlitbou. Sviatosť môže prijať jedine pokrstený muž v stave posväcujúcej milosti (teda bez hriechu – po svätej spovedi).

Hoci kňazi nemajú najvyšší stupeň kňazstva a vo vykonávaní svojej moci závisia od biskupov, predsa sú s nimi spojení v kňazskej dôstojnosti a sviatosťou posvätného stavu sú podľa vzoru Krista, najvyššieho a večného Kňaza, vysvätení, aby hlásali evanjelium, spravovali veriacich a slávili Boží kult ako praví kňazi Nového zákona.

HRIECHY PROTI DUCHU SVäTÉMU

7. Sviatosť manželstva

Manželstvo je cesta. Je to spojenie dvoch osôb opačného pohlavia v jedno. Je to spojenie dvoch duší v jedno. Manželstvo uzatvára kňaz pred Bohom. Nejde o úradnú záležitosť, ale duchovnú. Boh stvoril Adama a aby nebol sám, stvoril mu ženu. Preto, aby nebol sám a aby mu dala deti.

Manželstvo je trvalý zväzok. Je to vyššia forma lásky. Treba si vážiť takúto možnosť zväzku a zachovať nerozlučnosť, vernosť, lásku, pravdu. Manželstvo sa uzatvára bez donútenia medzi slobodným pokrsteným mužom a ženou. Obaja musia vyjadriť súhlas z vlastnej vôle. Manželstvo môže byť aj anulované.

Toto bolo sedem sviatostí, ktoré je múdre a dobré využiť ako dar od Ježiša Krista. Ďakujem za ne.

Ak sa ti článok páčil a nevieš sa dočkať ďalšieho, ohodnoť ho piatimi hviezdičkami dole, zdieľaj článok, napíš svoj názor do komentárov a zadaj svoj mail, aby si vedel o publikovaní nového článku. 🙂

Zadaj svoj mail, aby si nezmeškal ani jeden článok a k tomu ti pošlem aj 3 kroky ako byť na ceste k Bohu.

Vaše súkromie beriem vážne. Viac si o tom môžete prečítať na stránke Ochrana osobných údajov.

Pomohol ti tento článok ?

Ohodnoť ho teraz! 🙂

Priemerné hodnotenie: / 5. Počet hodnotiacich:

Buď prvý, kto ohodnotí tento článok! 🙂

Categories:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *