Hriechy

0 Comments
5
(2)

Hriechy

Hriechy sú skutky alebo slová, alebo žiadané veci, ktoré sú proti večnému zákonu. Urážajú Boha neposlušnosťou voči jeho láske. Zraňujú prirodzenosť človeka a narúšajú ľudskú solidaritu.

Sedem hlavných hriechov je podľa rímskokatolíckej tradície sedem hriechov, ktoré sú zväčša pôvodom ďalších hriechov. Sú to:

Hlavné hriechy

 1. Pýcha
 2. Lakomstvo
 3. Smilstvo
 4. Závisť
 5. Obžerstvo
 6. Hnev
 7. Lenivosť

Ako sa zbaviť prekliatia

 

Pojmom hlavný hriech sa nemyslí hriech, ktorý je pred Bohom najvážnejší, najťažší či „najsmrteľnejší“. Hlavný znamená, že hriech vychádza z hlavy (lat. caput), preto sa v iných jazykoch nazývajú aj kapitálne hriechy.

Iné pomenovanie je kardinálny hriech, z lat.cardo – pánt (prenesene okolo ktorého sa všetko otáča). Ide o stavy mysle, okolo ktorých sa „otáča“ celá hriešnosť človeka. Ide teda o hriechy a ľudské slabosti, z ktorých najčastejšie vychádza ďalšie hriešne konanie.

Hlavnými hriechmi sa nazývajú preto, lebo plodia iné hriechy a iné neresti. Biblia z hľadiska závažnosti delí hriech na dve kategórie:

 • hriech na smrť (hriech vedúci k smrti)
 • hriech nie na smrť (hriech nevedúci k smrti)

Cudzie hriechy

 1. Dávať iným radu na hriech
 2. Povzbudzovať iných na hriech
 3. Iným kázať hrešiť
 4. Súhlasiť s hriechom iných
 5. Pomáhať pri hriechu iných
 6. Mlčať pri hriechu iných
 7. Zastávať hriechy iných
 8. Netrestať hriechy iných
 9. Chváliť hriechy iných

Do neba volajúce hriechy

Katechizmus Katolíckej cirkvi (článok 1867):
“Katechetická tradícia pripomína tiež, že jestvujú do neba volajúce hriechy. Do neba volá: krv Ábela (porov. Gn 4,10), hriech Sodomčanov (porov. Gn 18,20; 19,13), volanie utláčaného ľudu v Egypte (porov. Ex 3,7-10), nárek cudzinca, vdovy a siroty (porov. Ex 22,20-22), nespravodlivosť voči námezdnému robotníkovi (porov. Dt 24,14-15, Jak 5,4).”

 

Stupne posadnutia človeka diablom

 

Hriechy proti Duchu Svätému

 1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo
 2. Pochybovať o Božom milosrdenstve a zúfať si
 3. Odporovať poznanej zjavenej pravde
 4. Závidieť blížnemu milosť Božiu
 5. Zatvrdiť si srdce proti spasiteľnému napomenutiu
 6. Zotrvávať tvrdošijne v nekajúcnosti

1 list Jána 5,16-17:

“Keď niekto vidí, že sa brat dopúšťa hriechu, ktorý nevedie k smrti, nech prosí, a Boh mu dá život, totiž tým, ktorých hriech nevedie k smrti. Je hriech, ktorý vedie k smrti; o takom nehovorím, aby brat zaň prosil. Každá neprávosť je hriechom, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti.” (ekumenický preklad)

Rozmanitosť hriechovUpraviť

Rozmanitosť hriechov je veľká. Možno ich rozdeliť na hriechy spáchané myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním; hriechy proti Bohu, hriehy proti človeku; podľa závažností – ťažké a ľahké. Väčšinou hriechy spáchané skutkom (zrealizované) sú závažnejšie ako hriechy pomyslenia.

Ľahký hriechUpraviť

Alebo všedný sa spácha, keď ide o menej závažnú vec alebo aj o vážnu vec, ale bez plného vedomia a uváženého súhlasu. Tento hriech sa podstatne líši od ťažkého (smrteľného), pretože neruší zmluvu s Bohom, ale oslabuje lásku.

Ťažký hriechUpraviť

Je omnoho ťažší a závažnejší, než ľahký. Keď človek spácha ťažkú vec s plným vedomým a uváženým súhlasom, dopustil sa ťažkého (smrteľného hriechu). Pokiaľ tento hriech neoľutujeme, ruší zmluvu s Bohom a vedie nás po smrti do pekla. Napr. ťažké hriechy: vražda, rúhanie, smilstvo a krvismilstvo, závažná krádež a svätokrádež, krivá prísaha, pokúšanie Boha, preklínanie, … .

NerestiUpraviť

Neresti sú protikladom čností, sú zvrátenými návykmi; zatemňuju svedomie a popudzujú na zlé. Možno ich dať do súvisu so siedmimi hlavnými hriechmi (vyvolávajú ďalšie): pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo, lenivosť (duchovná znechutenosť).

Ako sa môžeme zbaviť hriechov ?

Riadnym spôsobom ich odpúšťa sviatosť krstu. Po tom, ako sa spácha hriech, treba ho oľutovať, najlepšie pri sviatosti pokánia (svätej spovedi). Následne treba prijať Eucharistiu.
 
 
PS: Ak ti tento článok pomohol, ohodnoť ho prosím dole. Zároveň môžeš nechať svoj mail a neprídeš o žiaden nový článok. 🙂
Zadaj svoj mail, aby si nezmeškal ani jeden článok a k tomu ti pošlem aj 3 kroky ako byť na ceste k Bohu.

Vaše súkromie beriem vážne. Viac si o tom môžete prečítať na stránke Ochrana osobných údajov.

Pomohol ti tento článok ?

Ohodnoť ho teraz! 🙂

Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotiacich: 2

Categories:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *