Biblia

(Sväté písmo, Písmo, Kniha kníh)

Knihy Biblie

Biblia sa skladá z viacerých kníh a spisov. Nižšie nájdeš jednotlivé knihy Biblie rozdelené na Starý zákon a Nový zákon.